POZOR   POZOR:  Lidé, kteří mají sníženou citlivost kůže vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit popáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména tehdy, je-li tato funkce používána po delší dobu. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s tepelněizolačními vlastnostmi, například potah nebo polštář. Mohlo by dojít k přehřátí vyhřívaného sedadla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Do sedáku a opěradla sedadla nezasunujte ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození topného článku a následně k přehřátí sedadla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Vyhřívání sedadla nezapínejte, když je sedadlo mokré.
Tlačítko vyhřívání sedadla se nachází na sestavě klimatizace.
Image Shown Without Description  Teplotu lze nastavit opakovanými stisknutími tlačítka.