Image Shown Without Description
 Spínač se nachází ve schránce v přístrojové desce.Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce se nachází pod ovladači klimatizace.
Deaktivace airbagu spolujezdce
POZOR   POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

  1. Zasuňte klíč do spínače.
Image Shown Without Description
  1. Otočte klíček do polohy OFF (vypnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce (OFF). Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Aktivace airbagu spolujezdce
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

  1. Zasuňte klíč do spínače.
Image Shown Without Description
  1. Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy ON (zapnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce ON. Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.