Princip fungování
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.
POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

 Systém umožňuje nastavit rychlostní omezení pohybu vozidla. Nastavené rychlostní omezení bude tedy maximální rychlostí, jakou se vozidlo může pohybovat. V případě potřeby, např. při předjíždění, lze však nastavené rychlostní omezení překročit.
Ovládání omezovače rychlosti
Ovládací prvky se nachází na volantu.
Zapínání a vypínání systému
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka přepnete systém do pohotovostního režimu. Dalším stisknutím tlačítka systém vypnete.
Nastavení omezovače rychlosti
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Když je systém v pohotovostním režimu, stisknutím přepínače nahoru nebo dolů nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Nastavená rychlost se uloží a zobrazí na informačním displeji.
Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Jedním stisknutím přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit v menších krocích. Stiskem a přidržením přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.
Zrušení nastavené rychlosti
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte činnost omezovače rychlosti. Systém se vrátí do pohotovostního režimu.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka obnovíte činnost omezovače rychlosti.
Úmyslné překročení nastaveného rychlostního omezení
Nastavené rychlostní omezení můžete dočasně překročit prudkým sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, když rychlost vozidla poklesne pod nastavený rychlostní limit nebo když stisknete tlačítko RES.
Výstrahy systému
V případě úmyslného překročení nastavené rychlosti se na informačním displeji rozsvítí varovná kontrolka.
V případě neúmyslného překročení nastavené rychlosti (například při jízdě z kopce) se na informačním displeji rozsvítí kontrolka a zazní zvukové upozornění.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK