POZOR   POZOR:  Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.
POZOR   POZOR:  Systém nerozpoznává vozidla jedoucí v opačném směru, cyklisty ani zvířata. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Při prudkém zrychlování a zatáčení není systém v provozu. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.
POZOR   POZOR:  Za chladného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách může systém selhat nebo fungovat omezeně. Funkci systému může nepříznivě ovlivnit sníh, led, déšť, stříkající voda nebo mlha. Oblast čelní kamery a radaru nesmí být zakryta sněhem ani ledem. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Systém nemusí fungovat správně, pokud je na vozidle namontováno čelní sklo od jiného výrobce než společnosti Ford. Neprovádějte opravy čelního skla v okolí snímače.
POZOR   POZOR:  Funkčnost systému se může snížit v situacích, kdy jsou rozpoznávací schopnosti kamery ve vozidle omezeny. Nepříznivý vliv na fungování systému má například (avšak nejen) přímé sluneční záření, slunce těsně nad obzorem, vozidla jedoucí v noci bez osvětlení, netradiční typy vozidel, chodci pohybující se na členitém pozadí, běžci, částečně skrytí chodci nebo chodci, které nelze rozeznat od skupiny chodců. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Systém varování před nárazem s brzdovým asistentem nedokáže pomoci zabránit všem srážkám. Nespoléhejte na to, že systém nahradí váš vlastní úsudek, a dodržujte odpovídající rychlost a odstup.

Systém varování před nárazem je aktivní po překročení rychlosti přibližně 10 km/h. Funkce rozpoznávání chodců je aktivní v rychlostech do 80 km/h.
Image Shown Without Description
Systém dokáže na situace, kdy se rychle přibližujete ke stojícímu vozidlu, vozidlu jedoucímu stejným směrem jako vy nebo chodci pohybujícímu se ve vaší dráze, reagovat ve třech stupních:
  • Výstraha.
  • Asistence při brzdění.
  • Aktivní brzdění.
Výstraha: Bliká varovná kontrolka a zní výstražný signál.
Asistence při brzdění: Systém pomáhá řidiči snížit rychlost nárazu tím, že připraví brzdovou soustavu na nouzové brzdění. V rámci činnosti systému nedochází k automatickému použití brzd. Když sešlápnete brzdový pedál, může systém aplikovat plnou brzdnou sílu, ačkoliv bude pedál sešlápnut jen mírně.
Aktivní brzdění: Pokud systém zjistí, že bezprostředně hrozí srážka, může aktivovat brzdy. Tímto opatřením může snížit následky nárazu nebo srážce dokonce zcela zabránit.
Poznámka:   Aktivní brzdění můžete vypnout na informačním displeji. Viz   .  Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování.
Upozornění na vzdálenost
Varovná kontrolka se rozsvítí, když je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla malá.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Poznámka:   Varovná kontrolka se nerozsvítí, je-li v činnosti tempomat nebo adaptivní tempomat.
Tuto funkci můžete vypnout pomocí informačního displeje.
Signalizace vzdálenosti
Image Shown Without Description
Časový odstup od vozidel jedoucích před vámi se znázorňuje graficky.
Poznámka:   Grafické znázornění se nezobrazuje, je-li v činnosti tempomat nebo adaptivní tempomat.
Tuto funkci můžete vypnout pomocí informačního displeje.

Rychlost vozidla   km/h   Citlivost systému   Barva indikátoru vzdálenosti   Vzdálenost   Časový odstup  
100Normální.   Šedá.   Více než 25 m.   Více než 0,9 s.  
Žlutá.   17–25 m.   Od 0,6 do 0,9 s.  
Červená.   Méně než 17 m.   Méně než 0,6 s.  

Úprava citlivosti systému
Na informačním displeji můžete systém zapnout nebo vypnout, případně upravit jeho citlivost. Viz   . 
Zablokované snímače
Image Shown Without Description
Kamera je namontována za vnitřním zpětným zrcátkem.
Image Shown Without Description
Radarový snímač se nachází za přední mřížkou pod registrační značkou.
Poznámka:   Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:   Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:   V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.
Blokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat přesnost systému. Na informačním displeji se může zobrazit zpráva.
V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení zprávy upozorňující na zablokované snímače a postupy k nápravě situace.

Příčina   Činnost  
Povrch radarového snímače na mřížce je znečištěný nebo je radar blokován nějakou překážkou.   Očistěte povrch mřížky před radarem nebo odstraňte překážející předmět.  
Na displeji se nadále zobrazuje zpráva, i když je povrch radaru na mřížce čistý.   Chvíli počkejte. Odstranění překážky může systém zjistit až za několik minut.  
Signály radaru jsou rušeny prudkým deštěm, stříkající vodou, sněhem nebo mlhou.   Systém se dočasně vypne. Systém by se měl znovu aktivovat chvíli poté, co se klimatické podmínky zlepší.  
Došlo k vychýlení radaru.   Obraťte se na autorizovaného prodejce a nechte prověřit řádnou funkčnost a dosah radaru.  
Čelní sklo je v místě kamery znečištěné nebo se na něm nachází nějaká překážka.   V místě kamery očistěte vnější plochu čelního skla.  
Čelní sklo je v místě kamery čisté, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.   Chvíli počkejte. Může několik minut trvat, než kamera zjistí, že byla překážka odstraněna.  
V blízkosti kamery je nadměrná teplota.   Chvíli počkejte. Jakmile teplota v okolí kamery poklesne, zpráva by měla zhasnout.