Image Shown Without Description
 Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nebo odstraníte některé zprávy z informačního displeje. Před možností vstupu do nabídek je nutné potvrdit některé zprávy. Po krátké době další zprávy na informačním displeji zmizí.
Poznámka:   V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny níže uvedené zprávy.Informační displej může určité zprávy zkracovat.
Airbag

Zpráva   Činnost  
Airbag porucha Neodkl. servis
Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Vzduchové zavěšení

Zpráva   Činnost  
Vzduch. zavěšení porucha Servis je nutný
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Vzduch. zavěšení zap. díky rychlosti vozu
Není požadována žádná akce.Zobrazí se, jakmile systém zapne pneumatické pérování poté, co za jízdy překročíte předem nastavenou rychlost.  

Automatické ovládání dálkových světel

Zpráva   Činnost  
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo
Zobrazí se v případě, že je dohled snímače přední kamery omezen.Očistěte čelní sklo.  
Přední kamera porucha Servis je nutný
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Přední kamera dočasně nedostupná
Zobrazí se v případě závady snímače přední kamery.Počkejte, dokud snímač nevychladne.   Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Akumulátor a systém dobíjení

Zpráva   Činnost  
Přepětí elektr. systému Bezpečně zastavte
Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Nízké napětí akumulátoru Viz návod k obsl.
Zobrazí se, pokud je akumulátor téměř nebo úplně vybitý.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Tempomat a adaptivní tempomat

Zpráva   Činnost  
Přední snímač radaru zablok. Viz návod k obsl.
Zobrazuje se tehdy, je-li dosah snímače omezen.   Viz   Tempomat.   
Adaptivní tempomat Není dostupný
Zobrazuje se tehdy, není-li systém dostupný.   Viz   Tempomat.   
Forward Alert Porucha
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.   Viz   Tempomat.   

Hladina kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue)

Zpráva   Činnost  
Nízká AdBlue® Dojezd XXXX mil
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede, než bude nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory prázdná.  
Nízká AdBlue® Dojezd XXXX km Doplňte brzy
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede, než bude nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory prázdná. Co nejdříve doplňte nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory.   Viz   Systém selektivní katalytické redukce.   
Nízká AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX km
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede, než bude nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory prázdná a vozidlo nebude možné nastartovat. Co nejdříve doplňte nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory.   Viz   Systém selektivní katalytické redukce.   
Hladina AdBlue® prázdná. Doplňte pro nastartování
Nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory je prázdná a vozidlo proto není možné nastartovat. Doplňte nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory. Nejmenší množství doplňovaného aditiva AdBlue potřebné pro opětné spuštění motoru je 5,7 L.   Viz   Systém selektivní katalytické redukce.   

Poznámka:   Po doplnění prázdné nádrže na kapalné aditivum pro vznětové motory může určitou dobu trvat, než bude změna množství kapalného aditiva pro vznětové motory zjištěna.
Poznámka:   Pokud vozidlo stojí ve svahu, může být nejmenší množství doplňovaného kapalného aditiva pro vznětové motory potřebné k opětovnému spuštění motoru větší než 5,7 L.
Porucha systému dávkování kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue)

Zpráva   Činnost  
AdBlue® syst. porucha Servis je nutný
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
AdBlue® syst. Motor nenastartuje za XXXX km
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
AdBlue® syst. Servis je nutný pro nastartování
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Otevřené dveře

Zpráva   Činnost  
Připraveno k jízdě
Zobrazí se, jestliže otevřete dveře řidiče, když běží motor a rychlost vozidla je 5 km/h nebo nižší.   Zobrazí se, když otevřete dveře řidiče a systém auto-start-stop vypnul motor.  

Předehřev

Zpráva   Činnost  
Servis je nutný
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Vysoká teplota motoru Bezpečně zastavte
Zobrazí se, když je teplota motoru příliš vysoká.   Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavte, vypněte motor a nechte jej vychladnout.   Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru.   
Nutná brzká výměna motorového oleje
Zobrazí se v okamžiku, kdy končí životnost motorového oleje. Nechte olej v motoru při nejbližší příležitosti vyměnit.  
Nutná výměna motorového oleje
Zobrazí se po skončení životnosti motorového oleje. Nechte olej v motoru při nejbližší příležitosti vyměnit.  

Filtr výfukových plynů

Zpráva   Činnost  
Filtr výfukových plynů v limitu. Jízdou vyčistit nyní
Pokud to dopravní situace a rychlostní omezení na trase dovolují, jeďte s vozidlem trvale po dobu 30 km nejmenší průměrnou rychlostí 60 km/h, aby se vyčistil filtr vznětových částic.   Budete-li rozsvícení výstražné kontrolky nebo zobrazení informační zprávy ignorovat, může dojít k poškození součástí, na které se nevztahuje záruka.  
Filtr výfukových plynů přes limit Neodkladně servis
Zobrazuje se, když je výfukový filtr přetížený.   Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.Budete-li rozsvícení výstražné kontrolky nebo zobrazení informační zprávy ignorovat, může dojít k poškození součástí, na které se nevztahuje záruka.  

Palivový systém

Zpráva   Činnost  
Zjištěna voda v palivu Servis je nutný
Zobrazí se, když systém zjistí nadměrné množství vody v palivovém filtru.   Viz   Vypuštění odlučovače vody v palivovém filtru - 2,0l vznětový
  Viz   Vypuštění odlučovače vody v palivovém filtru - 2,0l vznětový.   

Asistent pro jízdu do kopce

Zpráva   Činnost  
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný
Zobrazí se, když asistent rozjezdu do svahu není k dispozici.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.   Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Údržba

Zpráva   Činnost  
Nutná výměna motorového oleje
Zobrazí se, když je překročena životnost motorového oleje a je nutné ho vyměnit.  
Nízká hladina brzdové kapaliny Neodkladně servis
Zobrazí se, když poklesne hladina brzdové kapaliny nebo když dojde k závadě brzdové soustavy.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny.    Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.  
Brzd. destička opotřebená Neodkladně servis
Zobrazí se, když opotřebení brzdových destiček překročí předem stanovený limit.  
Nízká hladina kapaliny do ostřikovače
Zobrazuje se, když je hladina ostřikovací kapaliny nízká a je nutno kapalinu doplnit.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů.   

Parkovací asistent

Zpráva   Činnost  
Parkov. asistent porucha Servis je nutný
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.   Viz   Přední parkovací asistent.   

Parkovací brzda

Zpráva   Činnost  
Ruční brzda zatažená
Zobrazuje se, když je parkovací brzda zatažená, motor běží a rychlost vozidla je vyšší než 10 km/h.   Pokud varovná zpráva zůstane zobrazena i po uvolnění parkovací brzdy, znamená to, že systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Asistent před kolizí

Zpráva   Činnost  
Forward Alert není dostupné
Zobrazuje se tehdy, není-li systém dostupný.   Viz   Asistent před kolizí.   

Systém startování

Zpráva   Činnost  
Pro nastartování sešlápněte brzdu
Zobrazuje se při spouštění motoru jako připomenutí toho, že je nutno zcela sešlápnout pedál brzdy.   Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Pro nastartování sešlápněte spojku
Zobrazí se při spouštění motoru jako připomínka toho, že je nutné zcela sešlápnout pedál spojky.   Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Překročení doby spuštění motoru
Zobrazuje se tehdy, nelze-li spustit motor vozidla.   Viz   Nastartování a zastavení motoru.   

Systém řízení

Zpráva   Popis  
Zámek volantu porucha Neodkládej servis
Systém má poruchu.Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.Řízení bude plně funkční, avšak na volant budete muset působit větší silou.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Ztráta řízení Bezpečně zastavte
Posilovač řízení porucha Servis je nutný

Regulace prokluzu kol

Zpráva   Činnost  
Regulace prokluzu vypnuta
Zobrazí se po vypnutí systému.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.