Image Shown Without Description
AOtáčkoměr.
BInformační displej
CRychloměr.
DPalivoměr.
EUkazatele polohy automatické převodovky.
FUkazatel teploty chladicí kapaliny motoru.
Otáčkoměr
Zobrazuje otáčky motoru.
Informační displej
Na informačním displeji se zobrazují tyto informace:
  • Počitadlo ujetých kilometrů
  • Palubní počítač.
  • Údaje MyView.
  • Informace asistenčních systémů.
  • Informace navigačního systému.
  • Informace zvukového systému.
  • Informace telefonu.
  • Nastavení vozidla a systémů.
  • Teplota venkovního vzduchu
  • Kontrolka přeřazení.
Počitadlo ujetých kilometrů
Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.
Systém zjišťuje neoprávněná stáčení počítadla ujetých kilometrů, aby bránil podvodům. Pokud systém zjistí neoprávněné stočení počítadla ujetých kilometrů, jako celkovou ujetou vzdálenost zobrazí XXXX. Zpětným stočením na původní počet ujetých kilometrů by mohlo dojít k poškození systému, na které se nevztahuje záruka a jehož oprava je velmi drahá.
Palubní počítač
Viz  Trip Computer . 
Vozidlo a nastavení systémů
Pomocí ovládání informačního displeje, které se nachází na volantu, je možné upravovat nastavení různých systémů. Viz   . 
Rychloměr
Zobrazuje otáčky motoru.
Palivoměr
Palivoměr ukazuje přibližné zbývající množství paliva v nádrži.
Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.
Image Shown Without Description
AUzávěr palivové nádrže se nachází na levé straně vašeho vozidla.
BUzávěr palivové nádrže se nachází na pravé straně vašeho vozidla.
Ukazatele polohy automatické převodovky (je-li ve výbavě)
Aktuální poloha se zobrazuje na přístrojovém panelu. Viz  Automatic Transmission . 
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Při normálních pracovních teplotách ručička ukazatele zůstává ve středové oblasti.
 Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Pokud necháte motor běžet při vysokých otáčkách, když je ukazatel v červeném poli, otáčky motoru se automaticky sníží, aby nedošlo k poškození motoru.Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavte, vypněte motor a nechte jej vychladnout.
Poznámka:   Dokud nezjistíte a neodstraníte příčinu přehřívání, motor znovu nestartujte.