Zapnutí a vypnutí audio jednotky
Missing Image 
Nastavení hlasitosti
Missing Image
Výběr rádia
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim rádia.
Opětovným stisknutím tlačítka zobrazte dostupné zdroje rozhlasového signálu.Opakovaným stisknutím tlačítka můžete dostupnými zdroji rozhlasového signálu procházet.
Změna rozhlasové stanice
Missing Image
Rozhlasové stanice se přelaďují otáčením ovládacího prvku.
Poznámka:   Naladěnou radiofrekvenci můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.
Poznámka:   Uložené rozhlasové stanice lze naladit pomocí číselných tlačítek s předvolbami.
Výběr média
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim médií.
Opětovným stisknutím tlačítka zobrazte dostupné zdroje médií.Opakovaným stisknutím tlačítka můžete dostupnými zdroji médií procházet.
Procházení položkami nabídky
Missing Image
Výběr položky nabídky
Missing Image
Návrat na předcházející obrazovku
Missing Image 
Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby
Missing Image  Stisknutím přejdete na následující skladbu.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.
Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby
Missing Image  Stisknutím se vrátíte na začátek skladby.
Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.
Pozastavení nebo přehrávání médií
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka v režimu médií pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání znovu spustíte.
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu rádia ztlumíte autorádio. Opětovným stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.
Zapnutí a vypnutí obrazovky
Missing Image 
Nastavení systému
Missing Image 
Nastavení zvuku
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Zvuk můžete optimalizovat pro různá sedadla.
Dále můžete aktivovat úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravovat citlivost těchto funkcí.
Požívání mobilního telefonu
Missing Image  Hovor můžete navázat s číslem uloženým v seznamu hovorů nebo adresáři, případně s číslem, které zadáte ručně.