Sekundární varování airbagů
Zazní v případě závady varovné kontrolky airbagů.
Automatická převodovka
Ozve se, když vypnete zapalování nebo otevřete dveře řidiče a není zařazená parkovací poloha (P).
Otevřené dveře
Ozve se, když dveře nejsou zcela zavřené a vozidlo se pohybuje.
Otevření nouzových dveří (je-li ve výbavě)
Zní nepřetržitě, když jsou otevřeny nouzové dveře.
Motor běží
 Zazní po otevření dveří na straně řidiče, pokud je klíč v danou chvíli v zapalování. Zazní, když otevřete dveře řidiče a systém auto-start-stop vypnul motor.
Svítící vnější osvětlení
Zazní, když otevřete dveře řidiče a svítí vnější osvětlení.
Parkovací brzda zatažena
Ozve se, když je zatažena parkovací brzda a vozidlo se pohybuje.
Pokud bude zvukové upozornění znít i po uvolnění parkovací brzdy, došlo k závadě. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Připomenutí bezpečnostního pásu
Ozve se, když se vozidlo pohybuje a bezpečnostní pás řidiče není zapnutý.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK