POZOR   POZOR:  Systém zadní kamery je pomůcka při jízdě dozadu, kterou je třeba používat společně s vnitřním zpětným zrcátkem i vnějšími zpětnými zrcátky, aby řidič získal nejlepší výhled.
POZOR   POZOR:  Objekty, které jsou v blízkosti některého rohu nárazníku nebo se nacházejí pod nárazníkem, se nemusí na obrazovce zobrazovat z důvodu omezeného pokrytí kamerového systému.
POZOR   POZOR:  Couvejte pomalu. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Při couvání a používání kamery pro zpětný výhled dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.
POZOR   POZOR:  Funkce kamery nezapínejte ani nevypínejte za jízdy.

 Kamera pro zpětný výhled poskytuje obraz oblasti za vozidlem. Během činnosti se na displeji zobrazují čáry, které představují dráhu vozidla a vzdálenost od předmětů za vozidlem.
Umístění kamery pro zpětný výhled
POZOR   POZOR:  Pokud jsou zadní dveře nákladního prostoru otevřené, buďte opatrní. Pokud jsou dveře nákladového prostoru otevřené, není kamera ve správné poloze a obraz videa nemusí být přesný. Pokud jsou zadní dveře nákladového prostoru otevřené, vodicí čáry se nezobrazují. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Kamera se nachází na dveřích nákladového prostoru nebo na zadních výklopných dveřích.
Používání kamery pro zpětný výhled
Systém kamery pro zpětný výhled zobrazuje prostor za vozidlem, když zařadíte zpátečku (R).
Poznámka:   Při vlečení kamera sleduje pouze vlečené zařízení.U některých vozidel se mohou vodítka přestat zobrazovat, když připojíte konektor pro vlečení přívěsu.
V následujících podmínkách nemusí systém fungovat správně:
  • V noci nebo na tmavých místech, pokud nefungují zadní světla.
  • blokovaný výhled kamery.Vyčistěte čočku měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.
  • Zadní strana vozidla utrpěla poškození, při kterém došlo k vychýlení kamery.
Vodicí čáry na zobrazení kamery pro zpětný výhled
POZOR   POZOR:  Překážky nad kamerou nemusí být vidět. V případě potřeby zkontrolujte prostor za vozidlem.

Systém používá tři typy vodicích řád, které vám pomáhají sledovat prostor za vozidlem:
Image Shown Without Description
AAktivní vodicí čáry. Znázorňují předpokládanou dráhu vozidla při couvání.
BStředová linie. Pomáhá srovnat střed vozidla s přívěsem.
CPevné vodicí čáry. Znázorňují dráhu, kterou by vozidlo jelo, kdybyste couvali rovně. Zelená zóna.
DPevné vodicí čáry. Znázorňují dráhu, kterou by vozidlo jelo, kdybyste couvali rovně. Žlutá zóna.
EPevné vodicí čáry. Znázorňují dráhu, kterou by vozidlo jelo, kdybyste couvali rovně. Červená zóna.
FZadní nárazník.
Poznámka:   Aktivní vodicí čáry jsou k dispozici pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R).
 Aktivní vodicí čáry se zobrazují pouze společně s pevnými vodicími čárami. Chcete-li použít aktivní vodítka, otočte volant tak, aby byla vodítka nasměrována na předpokládanou dráhu vozidla.Pokud při couvání změníte polohu volantu, může se vozidlo od původně předpokládané dráhy odchýlit.
Poznámka:   Vodicí čáry se nezobrazují, když jsou otevřeny zadní dveře nákladového prostoru.
 Pevná a aktivní vodítka mizí a zobrazují se v závislosti na poloze volantu.Aktivní vodicí čáry se nezobrazují, když je volant v přímé poloze. Předměty v červené zóně jsou nejblíže k vozidlu a předměty v zelené zóně se nacházejí dále.
Ruční zvětšení
POZOR   POZOR:  Pokud je zapnuta funkce ručního zvětšení, nemusí se zobrazovat celý prostor za vozidlem. Při použití funkce ručního zvětšení dávejte pozor na své okolí.

Zobrazení přiblížíte nebo oddálíte stisknutím příslušného symbolu.
Poznámka:   Ruční zvětšení je k dispozici pouze tehdy, když je volicí páka v poloze zpátečky (R).
Poznámka:   Zadní nárazník zůstane zobrazen pro referenční účely.
Poznámka:   Po zapnutí funkce ručního zvětšení se zobrazuje pouze středová čára.
Nastavení systému
Nastavení kamery můžete změnit na dotykové obrazovce.Viz   Nastavení
Prodleva kamery pro zpětný výhled
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout přes nabídku nastavení vozidla. Ve výchozím nastavení je funkce vypnutá.Viz   Nastavení
Pokud tuto funkci zapnete, bude se obraz nadále zobrazovat po přesunutí volicí páky z polohy zpátečky (R), dokud nebude splněna některá z těchto podmínek:
  • Rychlost vozidla se dostatečně zvýší.
  • Zařadíte polohu pro parkování (P).
  • Aktivujete parkovací brzdu (u vozidla s manuální převodovkou).
Rozšířené parkovací pomůcky nebo parkovací pilot (je-li ve výbavě)
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout přes nabídku nastavení vozidla.Viz   Nastavení
Systém zobrazí obrázek vašeho vozidla a snímacích zón. Jestliže systém zpětného snímání zjistí překážku, v závislosti na vzdálenosti dané překážky se zóny zbarví červeně, žlutě a zeleně.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK