Zapnutí a vypnutí audio jednotky
POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Image Shown Without Description
Nastavení hlasitosti
Image Shown Without Description
Změna rozhlasové stanice
Image Shown Without Description
ARuční ladění.
Poznámka:   Naladěnou rozhlasovou stanici můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.
Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby
Image Shown Without Description 
Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby
Image Shown Without Description 
Pozastavení nebo přehrávání médií
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka v režimu rádia ztlumíte signál. Opětovným stisknutím tlačítka signál obnovíte.
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu médií pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání znovu spustíte.
Zapnutí a vypnutí obrazovky
Image Shown Without Description 
Nastavení zvuku
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Zvuk můžete optimalizovat pro různá sedadla.
Dále můžete aktivovat úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravovat citlivost těchto funkcí.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK