POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
POZOR   POZOR:  Světla a související součásti se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

Používejte pouze žárovky správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek - Vozidla s: Halogenové projekční světlomety
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno klimatizací, doporučujeme výměnu žárovek svěřit autorizovanému prodejci.
Světlomet
Missing Image
ATlumené světlo.
BDálkové světlo.
CDenní jízdní osvětlení.Přední obrysová světla.
DPřední směrové světlo.
Před výměnou žárovky může být nutné demontovat sestavu čelního světlometu.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
ADálkové světlo.
BTlumené světlo.
CPřední směrové světlo.
Přední směrové světlo
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Tlumené světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Dálková světla
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Denní provozní světlo a přední obrysová světla
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Světla LED nelze opravovat.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Přední mlhová světla
Missing Image
 1. Opatrně zatlačte na obložení mlhovky dovnitř a poté jej posuňte ke vnějšímu okraji nárazníku.
 1. Odšroubujte šrouby zajišťující sestavu světlometu.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Boční směrové světlo
Missing Image
 1. Zrcátko zcela vyklopte dopředu.
 1. Demontujte šroub.
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Zadní světlo
Missing Image
AKoncové a brzdové světlo.
BZadní směrová svítilna.
CZpětný světlomet.
DZadní mlhovky.
 1. Demontujte křídlovou matici.
 1. Vyšroubujte šrouby.
 1. Demontujte svítilnu a uvolněte držák žárovky.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Střední brzdové světlo.
Missing Image
 1. Demontujte pryžové průchodky.
Poznámka:   Nejdřív může být potřeba sejmout panel obložení.
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
Missing Image
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Osvětlení registrační značky
Missing Image
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.
Vnitřní osvětlení
Osvětlení vstupu
Missing Image
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
Missing Image
 1. Vyjměte žárovku.
Vozidla se snímači interiéru
Missing Image
 1. Vyjměte sklo světla.
 1. Vyjměte žárovku.
Světla na čtení
Missing ImageMissing Image
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Svítilna u zrcátka ve sluneční cloně
Missing Image
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.