POZOR   POZOR:  Systém upozornění na vozidla blížící se z boku nepoužívejte jako náhradu za vnitřní a vnější zpětná zrcátka a za pohled za sebe. Před couváním z parkovacího místa vždy zkontrolujte své okolí. Systém upozornění na vozidla blížící se z boku není náhradou opatrného řízení.
POZOR   POZOR:  Systém nemusí fungovat správně za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako například při sněžení, ledu, silném dešti nebo v situacích, kdy dochází k silnému rozstřiku vody. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.

Systému je určen k tomu, aby vás po přesunutí volicí páky do polohy zpátečky (R) upozorňoval na vozidla, která se přibližují ze stran.
Použití systému upozornění na vozidla blížící se z boku
Systém je konstruován tak, aby rozpoznával vozidla přibližující se rychlostí do 60 km/h. Jsou-li snímače částečně či zcela zablokovány, snímaná oblast se zmenší. Při pomalém couvání se zvětšuje oblast pokrytí i účinnost systému.
Systém se zapíná, jakmile se spuštěným motorem zařadíte zpátečku (R). Po vyřazení zpátečky (R) se systém vypíná.
Image Shown Without Description
Snímač na levé straně je blokován překážkou pouze částečně a oblast pokrytí na pravé straně je maximální.
Image Shown Without Description
Oblast pokrytí se rovněž zmenšuje při parkování pod úzkými úhly. Snímač na levé straně je z převážné části blokován překážkou a oblast pokrytí na této straně je výrazně zmenšena.
Kontrolky, zprávy a zvuková upozornění systému
Image Shown Without Description
Jestliže systém zaznamená vozidlo, rozsvítí se kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku na té straně, na které se zjištěné vozidlo přibližuje. Rozezní se zvukový signál a na informačním displeji se zobrazí hlášení.
Poznámka:   Ve výjimečných situacích může systém aktivovat upozornění i ve chvíli, kdy se v detekční oblasti nic nenachází (například když v dáli projíždí vozidlo).
Zablokované snímače
Image Shown Without Description
Snímače systému se nacházejí za zadním nárazníkem na obou stranách vašeho vozidla.
Poznámka:   Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:   Proto snímače nezakrývejte nálepkami umístěnými na nárazníku, opravnými hmotami nebo jinými předměty.
Poznámka:   Zablokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat fungování systému.
Jsou-li snímače blokovány, na informačním displeji se po zařazení zpátečky (R) může zobrazovat příslušné hlášení.   Viz   Informační hlášení
Omezení systému
V následujících situacích nemusí systém fungovat správně:
  • Snímače jsou blokovány.
  • Blízko zaparkovaná vozidla nebo blízké objekty blokují snímače.
  • Přibližující se vozidla jedou vyšší rychlostí než 60 km/h.
  • Rychlost vozidla je vyšší než 12 km/h.
  • Couváte ze šikmého parkovacího místa.
Chyby systému
Pokud systém zjistí závadu, zobrazí se zpráva.   Viz   Informační hlášení
Zapínání a vypínání systému
Systém můžete dočasně vypnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Informační hlášení.  Jestliže systém vypnete, zobrazí se příslušné hlášení.
  Viz   Informační hlášení
Poznámka:   Systém se bude zapínat vždy, když zapnete zapalování a zařadíte zpátečku (R). Pokud systém dočasně vypnete, při příštím zapnutí zapalování se automaticky opět zapne.
Poznámka:   Systém nemusí správně fungovat při tažení přívěsu. U vozidel, která jsou vybavena námi schváleným modulem pro tažení přívěsů a tažným zařízením, se systém při připojení přívěsu vypíná. U vozidel, která jsou vybavena dodatečně namontovaným modulem pro tažení přívěsů nebo tažným zařízením, doporučujeme při připojení přívěsu provádět ruční vypnutí systému.
Chcete-li systém vypnout trvale, obraťte se na autorizovaného prodejce.