Missing ImageMissing ImageMissing Image
  POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.
  POZOR:  Zajistěte děti s výškou do 150 cm ve schválené dětské sedačce na zadním sedadle.
  POZOR:  Při montáži dětské sedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
  POZOR:  Dětské autosedačky žádným způsobem neupravujte.
  POZOR:  Nedržte dítě na klíně, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské sedačky zkontrolovat.

 K použití ve vašem vozidle jsou testovány a schváleny pouze dětské autosedačky certifikované podle normy ECE-R129 nebo ECE-R44.03 (nebo novější). U autorizovaného prodejce naleznete velký výběr těchto autosedaček.
Poznámka:   Povinné používání dětských sedaček se liší podle jednotlivých zemí.
Dětské sedačky pro různé hmotnostní skupiny
Používejte sedačky vhodným způsobem:
Dětská bezpečnostní sedačka montovaná proti směru jízdy
Missing Image
Děti vážící méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky pro batolata (skupina 0+) upevňované proti směru jízdy na předním sedadle.
Bezpečnostní sedačka pro děti
Missing Image
Děti vážící 13 kg až 18 kg usaďte do dětské bezpečnostní sedačky (skupina 1) na předním sedadle.
Zvýšená sedadla
  POZOR:  Nikdy byste neměli používat zvýšené sedadlo nebo podsedák jen s bederním pásem.
  POZOR:  Zvýšené sedadlo ani podsedák nepoužívejte s bezpečnostním pásem, který je uvolněný nebo zkroucený.
  POZOR:  V oblasti ramene dítěte veďte bezpečnostní pás výhradně shora přes rameno. Pás nesmí vést pod paží dítěte ani za jeho zády. Nedovolte dítěti, aby pás do těchto poloh přemísťovalo. Pokud pás nenastavíte podle těchto pokynů, může se snížit jeho účinnost a při případné havárii zvýšit riziko zranění či usmrcení.
  POZOR:  Nikdy nepoužívejte za účelem zvýšení polohy dítěte běžné polštáře, knihy nebo ručníky. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.
  POZOR:  Při používání dětské sedačky na zadních sedadlech se ujistěte, že je dětská sedačka pevně opřena o sedadlo vozidla. Nesmí se dotýkat hlavové opěrky. Pokud je to potřeba, hlavovou opěrku demontujte.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, usazujte na zvýšené sedadlo nebo podsedák.
Zvýšené sedadlo (skupina 2)
Missing Image
 Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla. Zvýšená poloha sezení umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramene dítěte a bederní pás pevně přes jeho boky.
Zvýšený sedák (skupina 3)
  POZOR:  Při použití zvýšeného sedáku je nutné upravit nastavení hlavové opěrky podle polohy při sezení.

Missing Image
Kotevní body ISOFIX
  POZOR:  Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrnou nohu.

Vaše vozidlo může být vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.
Missing Image
 Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce.Tato ramena se upevní do kotevních bodů sedadel vozidla označených jako ISOFIX nebo i-Size v místě styku sedáku a opěradla.
Poznámka:   Při nákupu dětské sedačky se systémem ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.Viz  Child Restraint Positioning . 
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů
  POZOR:  Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.

Při montáži dětské sedačky vybavené horním upevňovacím popruhem postupujte vždy podle pokynů výrobce sedačky.
Missing ImageMissing Image
Kotevní body pro dětské sedačky vybavené horním upevňovacím popruhem se nachází na spodní nebo zadní straně opěradla každého sedadla označeného jako ISOFIX nebo i-Size.
Připevnění dětské sedačky s podpěrným nástavcem
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Ověřte, zda výrobce dětské sedačky doporučuje použití dané sedačky v kombinaci s vaším vozidlem.

Při montáži dětské sedačky vybavené podpěrným nástavcem postupujte vždy podle pokynů výrobce sedačky.
Missing Image