POZOR   POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
POZOR   POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Poznámka:   Pokud na předním sedadle spolujezdce používáte dětskou sedačku, vždy toto sedadlo posuňte co nejvíce dozadu.Je-li úplné dotažení pánevního popruhu obtížné, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.Viz   Sedadla

Sedadla ve vozidle   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
0–10 kg0–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Sedadlo spolujezdce se zapnutým airbagem (ON).   X   X   UF1   UF1   UF1  
Sedadlo spolujezdce s vypnutým airbagem (OFF).   U1   U1   U1   U1   U1  
Sedadla druhé řady – orientovaná dopředu.   U   U   U   U   U  
Sedadla druhé řady – orientovaná dozadu.246   X   X   X   X   X  
Sedadla třetí řady.   U   U   U   U   U  
Sedadla čtvrté řady.   X   X   X   X   X  

1Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách, a to na zadním sedadle.
2Vozidla s otočnými sedadly druhé řady.
X Není vhodné pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
UF V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy.
Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Dětské sedačky s uchycením ISOFIX
V následující tabulce naleznete informace týkající se sedadel opatřených štítkem i-Size nebo ISOFIX.

Sedadla ve vozidle   Váhové kategorie  
0   0+   1   1  
Proti směru jízdy   Proti směru jízdy   Ve směru jízdy   Proti směru jízdy  
0–13 kg0–13 kg9–18 kg9–18 kg
Sedadlo spolujezdce.   Velikostní třída.3   Bez systému ISOFIX.  
Typ sedadla.  
Sedadla druhé řady – orientovaná dopředu – ISOFIX.   Velikostní třída.3   C, D, E5   A, B, B15   C, D5  
Typ sedadla.   IL   IL, IUF   IL  
Sedadla druhé řady – orientovaná dozadu – ISOFIX.246   Velikostní třída.3   X   X   X  
Typ sedadla.   X   X   X  
Dvojité sedadlo třetí řady – ISOFIX.   Velikostní třída.3   D, E5   A, B, B15   D5  
Typ sedadla.   IL   IL, IUF   IL  
Jednoduchá sedadla třetí řady – ISOFIX.   Velikostní třída.3   C, D, E5   A, B, B15   C, D5  
Typ sedadla.   IL   IL, IUF   IL  
Sedadla čtvrté řady.   Velikostní třída.3   Bez systému ISOFIX.  
Typ sedadla.  

3Dle certifikace ECE-R16.
4Vozidla s otočnými sedadly druhé řady.
5Velká písmena A až E určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Identifikační písmena naleznete na zádržných systémech ISOFIX.
ILVhodné k použití s určitými polouniverzálními dětskými zádržnými systémy ISOFIX. Další informace naleznete v seznamu doporučení k vozidlu od výrobce dětského zádržného systému.
IUF Vhodné k použití s univerzálními dětskými zádržnými systémy ISOFIX montovanými po směru jízdy.
Poznámka:   Při nákupu dětské sedačky se systémem ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.
Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Doporučené dětské sedačky

Váhové kategorie   Výrobce   Modelová řada   Příloha  
0+   Britax Römer.   Baby Safe Plus se základnou ISOFIX.1   Základna ISOFIX nebo pouze bezpečnostní pás.  
0–13 kg
1   Britax Römer.   Duo Plus.1   ISOFIX a horní kotevní body upevňovacích popruhů nebo pouze bezpečnostní pás.  
9–18 kg
2   Britax Römer.   KidFix.1.2   ISOFIX a bezpečnostní pás nebo pouze bezpečnostní pás.  
15–25 kg
3   Britax Römer.   KidFix.1.2   ISOFIX a bezpečnostní pás nebo pouze bezpečnostní pás.  
22–36 kg

1Děti upevněné v dětských autosedačkách ISOFIX doporučujeme přepravovat na zadních krajních sedadlech.
2Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla.
Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size
V následující tabulce naleznete informace týkající se sedadel opatřených štítkem i-Size.

Sedadla ve vozidle   Dětský zádržný systém splňující požadavky normy i-Size  
Sedadlo spolujezdce.   X  
Dvojité sedadlo druhé řady.   i-U  
Jednoduchá sedadla druhé řady – orientovaná dopředu.   i-U  
Jednoduchá sedadla druhé řady – orientovaná dozadu.246   X  
Dvojité sedadlo třetí řady.   i-U  
Jednoduchá sedadla třetí řady.   i-U  
Trojité sedadlo typu lavice ve čtvrté řadě.   X  

6Vozidla s otočnými sedadly druhé řady.
i-U Vhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.
X Nevhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.