POZOR   POZOR:  Nepřekračujte 50 km/h. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte sněhové řetězy na silnicích bez sněhové pokrývky.
POZOR   POZOR:  Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.
POZOR   POZOR:  Pokud jsou na vozidle namontovány poklice, je nutné je před montáží řetězů sundat.

Vozidlo je vybaveno univerzálními pneumatikami, které se vyznačují přilnavostí k vozovce za všech povětrnostních podmínek. Za určitých podmínek však může být nutné použít sněhové řetězy nebo kabely.
Sněhové řetězy či kabely nenasazujte na kola s pneumatikami 215/65 R16C.
Poznámka:   Můžete si zakoupit alternativní kola, na která lze namontovat sněhové řetězy či kabely.
Pokud na kola nasadíte sněhové řetězy či kabely, řiďte se následujícími pokyny:
  • Udržujte správný tlak v pneumatikách.
  • Vozidlo nezatěžujte na maximum.
  • Sněhové řetězy či kabely nasazujte pouze na přední kola. Ověřte, zda jsou řádně připevněny.
  • Na kola nasazujte pouze sněhové řetězy či kabely SAE třídy S o průměru 10 mm nebo menším.
  • Na kola nasazujte pouze ručně seřiditelné sněhové řetězy či kabely. Nepoužívejte samonapínací sněhové řetězy či kabely.
  • Sněhové řetězy či kabely nasazujte pouze ve dvojicích. Zkontrolujte, zda se nedotýkají žádných kabelů ani brzdových či palivových potrubí.
  • Používejte pouze řetězy nebo kabely, na kterých jsou od výrobce zřetelně uvedena příslušná omezení.
Doporučujeme používat ocelová kola o správné velikosti a specifikaci atd. Sněhové řetězy či kabely mohou poškodit litá kola.
Alternativní kola vhodná k nasazení sněhových řetězů či kabelů

Varianta1   Rozměr pneumatik   Vhodné k nasazení sněhových řetězů či kabelů, případně jsou vyžadována alternativní kola s pneumatikami   Tlak v pneumatikách bar  
300.   320.   215/65R16C.   Jsou vyžadována alternativní kola s pneumatikami.   Na přední nápravu montujte pouze speciální soupravu kol 16x5.5J s pneumatikami 185/75 R16C, která je vhodná k nasazení sněhových řetězů.2   4,6

1Variantu svého vozidla určíte podle identifikačního štítku vozidla.   Viz   Identifikační štítek vozidla
2Alternativní kola, na která je možné nasadit sněhové řetězy či kabely, lze zakoupit u autorizovaného prodejce ve speciální soupravě vhodné k nasazení sněhových řetězů.