POZOR   POZOR:  Před zahájením provádění jakékoli údržby nebo před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a zcela zatáhněte parkovací brzdu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek vážné nebo smrtelné zranění při opětovném rozběhnutí motoru.

Princip fungování
Systém pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO2 tím, že zastavuje motor, když běží naprázdno (např. při stání na semaforu). Vozidlo je vybaveno vylepšeným startérem, který snese větší počet startů motoru.
Za určitých okolností systém motor nezastavuje, například:
 • Pokud jste otevřeli dveře řidiče.
 • Pokud jste odepnuli bezpečnostní pás řidiče.
 • Pokud se vozidlo nachází ve vysoké nadmořské výšce.
 • Pokud máte zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Pokud jste zvolili režim manuálního řazení (M).
 • Pokud se vozidlo nachází na prudkém svahu.
 • Pokud se motor zahřívá.
 • Pokud je venkovní teplota příliš nízká či příliš vysoká.
 • Pokud je akumulátor téměř vybitý nebo jeho teplota není v optimálním provozním rozsahu.
 • Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.
 • Pokud jste volant natočili do úhlu více než 270 stupňů.
Za určitých okolností se motor znovu spustí, například:
 • Pokud zapnete vyhřívání čelního skla.
 • Pokud zapnete maximální odmrazování.
 • Pokud se vozidlo začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
 • Aby byla zachována dostatečná účinnost posilovače brzd.
 • Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.
Poznámka:   Když systém znovu spustí motor, může se změnit rychlost otáček ventilátoru.
Použití systému Auto-Start-Stop
POZOR   POZOR:  Než opustíte vozidlo, zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P).

Zastavení motoru
Zastavte vozidlo, brzdový pedál držte sešlápnutý a volicí páku ponechejte v poloze pro jízdu vpřed (D).
Poznámka:   Po přesunutí volicí páky do polohy parkování (P) se motor zastaví bez ohledu na to, zda je sešlápnutý brzdový pedál.
Poznámka:   Když je motor vypnutý, vypne se i posilovač řízení.
Opětovné spuštění motoru
 • Uvolněte brzdový pedál.
 • Sešlápněte plynový pedál.
 • Přesuňte řadicí páku do polohy jízdy vpřed (D), zpátečky (R), neutrálu (N) nebo manuálního řazení (M).
Zapínání a vypínání systému
Image Shown Without Description  Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování. Stiskem spínače jej můžete vypnout.
Poznámka:   OFF se rozsvítí ve spínači.
Chcete-li systém zase zapnout, stiskněte spínač znovu.
Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka systému auto-start-stop. Pokud je nutný zásah řidiče, bliká oranžově a zobrazí se zpráva.
Image Shown Without Description  Pokud systém auto-start-stop není k dispozici, příslušná kontrolka se rozsvítí šedě a s přeškrtnutím.
Poznámka:   Když systém zjistí závadu, vypne se. Pokud zůstává vypnutý, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Informační hlášení

Zpráva   Stav   Nápravná opatření  
Auto StartStop Motor spustíte sešlápnutím brzdy
Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany.   Sešlápnutím brzdového pedálu spusťte motor.  
Auto StartStop Zařaďte P, pak znovu nastartujte motor
Systém nefunguje.   Volicí páku přesuňte do polohy parkování (P) a motor spusťte sami.  

Výměna baterie
Chcete-li zajistit správné fungování systému, k výměně akumulátoru použijte jedině akumulátor se stejnými parametry.