POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.
  POZOR:  Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy.
  POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.

Náklad je třeba umístit přímo na příčníky namontované na podélných střešních lištách.
Poznámka:   Náklad nikdy neumisťujte přímo na střešní panel.
Náklad vždy bezpečně zajistěte. Před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici zkontrolujte, zda jsou stahovací popruhy řádně utaženy.
Maximální zatížení střechy pomocí dvou sousedních lišt činí 75 kg.
Maximální zatížení střechy pomocí všech lišt činí 130 kg.
Zvýšení/snížení příčníků
  POZOR:  Příčníky jsou těžké. Při spouštění příčníků dávejte pozor, abyste se neporanili.
  POZOR:  Při sklápění příčníků dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.
  POZOR:  Neupevňujte náklad v blízkosti odjišťovací páčky.

Missing Image
Poznámka:   Před použitím myčky zkontrolujte, zda jsou příčníky sklopené.
Missing Image
  1. Zatáhněte za uvolňovací páku.
  1. Příčníky zvedněte nebo spusťte do takové polohy, ve které se zajistí.