POZOR   POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy.
POZOR   POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.

Náklad je třeba umístit přímo na příčníky namontované na podélných střešních lištách.
Poznámka:   Náklad nikdy neumisťujte přímo na střešní panel.
Náklad vždy bezpečně zajistěte. Před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici zkontrolujte, zda jsou stahovací popruhy řádně utaženy.
Maximální zatížení střechy pomocí dvou sousedních lišt činí 75 kg.
Maximální zatížení střechy pomocí všech lišt činí 130 kg.
Zvýšení/snížení příčníků
POZOR   POZOR:  Příčníky jsou těžké. Při spouštění příčníků dávejte pozor, abyste se neporanili.
POZOR   POZOR:  Při sklápění příčníků dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.
POZOR   POZOR:  Neupevňujte náklad v blízkosti odjišťovací páčky.

Image Shown Without Description
Poznámka:   Před použitím myčky zkontrolujte, zda jsou příčníky sklopené.
Image Shown Without Description
  1. Zatáhněte za uvolňovací páku.
  1. Příčníky zvedněte nebo spusťte do takové polohy, ve které se zajistí.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK