POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

O systému SYNC
Systém vám dovolí pracovat se zábavními, informačními a komunikačními systémy vašeho vozidla pomocí hlasových příkazů a dotykové obrazovky. Systém slouží ke snadnému ovládání audio systému, telefonu, navigace, mobilních aplikací a nastavení.
Poznámka:   Systém můžete zapnout a používat jej po dobu až jedné hodiny bez zapnutí zapalování.
Poznámka:   Systém můžete používat po dobu až 10 minut od vypnutí zapalování nebo do otevření dveří.
Poznámka:   Z důvodu bezpečnosti jsou některé funkce závislé na rychlosti. Jejich použití je omezeno, pokud je rychlost jízdy nižší než 5 km/h.
Používání dotykové obrazovky
Missing Image
AStavový řádek
BVýchozí obrazovka.   Viz   Výchozí obrazovka
CHodiny.   Viz   Nastavení
DTeplota venkovního vzduchu
EFunkční řádek
Stavový řádek
Missing Image  Mikrofon mobilního telefonu je vypnutý.Missing Image  Audiosystém je ztlumený
Missing Image  Aktualizace softwaru nainstalovánaMissing Image  Připojení k síti Wi-Fi
Missing Image  Mobilní roamingMissing Image  Přijatá textová zpráva
Missing Image  Nouzový asistent vypnutýMissing Image  Síla signálu mobilní sítě
Missing Image  Zapnuto sdílení dat o vozidleMissing Image  Zapnuto sdílení polohy vozidla
Missing Image  Zapnuto sdílení dat o vozidle a polohy vozidlaMissing Image  Služba Aktuální doprava připojena
Missing Image  Vysílání služby Aktuální doprava
Funkční řádek
Missing Image  Zvolte pro použití rádia, USB, přehrávače médií nebo zařízení Bluetooth.   Viz   ZábavaMissing Image  Zvolte pro spojování hovorů a přístup k telefonnímu seznamu ve svém mobilním telefonu.   Viz   Telefon
Missing Image  Zvolte pro použití navigačního systému.   Viz   NavigaceMissing Image  Zvolte pro vyhledávání a používání kompatibilních aplikací na svém zařízení se systémem iOS či Android.   Viz   Aplikace
Missing Image  Zvolte pro úpravu nastavení systému.   Viz   Nastavení
Čištění dotykové obrazovky
Modem
Modem slouží k tomu, abyste na cestách mohli ve vozidle používat internet.
Pokud v aplikaci FordPass aktivujete modem, budete mít přístup k těmto službám:
 • Přístupový bod sítě Wi-Fi.
 • Aktuální doprava.   Viz   Navigace
 • Vyhledání vozidla a jeho zamykání, odemykání a startování na dálku. Více informací naleznete v aplikaci FordPass.
 • Automatické aktualizace softwaru.
Pokud modem neaktivujete v aplikaci FordPass, budete tak moci učinit na dotykové obrazovce a následně stáhnout automatické aktualizace softwaru.
Aktivace modemu v aplikaci FordPass
 1. Ve svém zařízení otevřete aplikaci FordPass a přihlaste se.
 1. Zvolte své vozidlo.
 1. Zvolte položku ovladačů vozidla.
 1. Volbou příslušné možnosti aktivujte modem.
 1. Zapněte zapalování.
 1. Na dotykové obrazovce potvrďte propojení svého vozidla s účtem aplikace FordPass.
Aktivace modemu na dotykové obrazovce
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
 1. Zvolte možnost SYNC Connect.
 1. Zvolte možnost Connectivity Settings.
 1. Zapněte funkci Connectivity Features.
 1. Zapněte funkci Send vehicle data.
Přístupový bod sítě Wi-Fi
Ve vozidle lze vytvořit přístupový bod sítě Wi-Fi, jehož prostřednictvím se může k internetu připojit až 10 zařízení.
Vytvoření přístupového bodu sítě Wi-Fi
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
 1. Zvolte možnost Wi-Fi & Hotspot.
 1. Zvolte možnost Vehicle Hotspot.
 1. Zapněte funkci Wi-Fi Hotspot.
Poznámka:   Pokud chcete zobrazit nebo změnit SSID nebo heslo k přístupovému bodu sítě Wi-Fi, zvolte možnost Settings a poté možnost Edit.
 1. Zapněte funkci Wi-Fi Visibility.
Aktualizace systému
Aktualizace systému pomocí zařízení USB
Stahování aktualizace
 1. Jděte na stránku aktualizací systému SYNC na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
 1. Stáhněte si aktualizaci.
Poznámka:   Zde najdete informaci, je-li aktualizace k dispozici.
 1. Do počítače připojte zařízení USB.
Poznámka:   Zařízení USB musí být prázdné a splňovat minimální požadavky uvedené na internetových stránkách.
 1. Postupujte dle pokynů pro stahování aktualizace jednotky USB.
Instalace aktualizace
Poznámka:   V průběhu instalace aktualizace můžete systém používat.
 1. Odpojte všechna ostatní zařízení USB z portů USB.
 1. Připojte zařízení USB s aktualizací do portu USB.
Poznámka:   Instalace se automaticky zahájí do 10 minut.
Aktualizace systému pomocí připojení k síti Wi-Fi
Připojování k síti Wi-Fi
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
Zvolte možnost System Wi-Fi.
Zvolte možnost Available Wi-Fi Networks.
Zvolte dostupnou síť Wi-Fi.
Poznámka:   Zadejte heslo sítě pro připojení k zabezpečené síti.
Zapínání automatických aktualizací systému
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
Zvolte možnost General.
Zvolte možnost Automatic System Updates.
Zapněte automatické aktualizace systému.
Systém je nyní nastaven na zjišťování a přijímání aktualizací, jakmile se připojí k síti Wi-Fi.
Poznámka:   V průběhu stahování můžete systém používat.
Poznámka:   Pokud se během stahování systém odpojí od sítě Wi-Fi, stahování bude pokračovat, jakmile se systém k síti Wi-Fi opět připojí.
Další informace a pomoc
Potřebujete-li další informace a pomoc, doporučujeme vám obrátit se na autorizovaného prodejce nebo navštívit regionální webové stránky společnosti Ford.
Poznámka:   Pokud zapnete sdílení polohy vozidla nebo dat o vozidle, aniž byste měli s vozidlem spárováno nějaké zařízení, zobrazí se na dotykové obrazovce zpráva s upozorněním, že sdílení polohy vozidla nebo dat o vozidle je zapnuto. Zpráva zhasne, jakmile spárujete nějaké zařízení.   Viz   Telefon