Spotřeba paliva a emise CO2
Uváděné údaje o spotřebě paliva/energie, emisích CO2 a dojezdové vzdálenosti na elektřinu jsou odhadovány na základě technických požadavků a specifikací nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 715/2007 a (EU) 2017/1151 v aktuálním znění. Vozidla klasifikovaná podle Světově harmonizovaného testovacího postupu pro lehká vozidla (WLTP) jako lehká vozidla odhadují údaje o spotřebě paliva/energie a emisích CO2 v souladu s Novým evropským jízdní cyklem (NEDC) a postupem WLTP. Postup WLTP plně nahradí postup NEDC nejpozději na konci roku 2020. Používaný standardizovaný testovací postup umožňuje srovnání mezi různými typy vozidel a různými automobilovými výrobci.
V závěrečné fázi cyklu NEDC budou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné podle postupu WLTP udávány ve vztahu k hodnotám podle postupu NEDC. Vzhledem k tomu, že některé aspekty testu byly pozměněny, může mít stejné vozidlo v obou testech různé výsledky pro spotřebu paliva a tvorbu emisí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES
 Kromě úspornosti automobilu hrají roli při určování spotřeby paliva automobilu a emisí CO2 jízdní vlastnosti, jakož i jiné netechnické činitele. CO2 je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a je odpovědný za celosvětové oteplování. Průvodce spotřebou paliva a emisemi CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je dostupný na kterémkoli prodejním místě bezplatně.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK