POZOR   POZOR:  Připojujte výhradně baterie se stejným jmenovitým napětím.
POZOR   POZOR:  Vždy používejte kabely s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem.

Poznámka:   Neodpojujte akumulátor nepojízdného vozidla, jinak může dojít k poškození elektrického systému.
Připojení propojovacích kabelů
Image Shown Without Description
AVozidlo s vybitým akumulátorem.
BVozidlo s pomocným akumulátorem.
CPropojovací kabel kladných pólů
DPropojovací kabel záporných pólů
  1. Vypněte zapalování a veškerá elektrická zařízení.
Image Shown Without Description
  1. Zvedněte kryt připojení kladného pólu autobaterie. K nalezení dílu použijte odpovídající přehled uspořádání motorového prostoru.   Viz   Údržba
POZOR   POZOR:  Zajistěte, aby kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi a nedotýkaly se dílů sacího systému paliva.

  1. Připojte jeden konec propojovacího kabelu kladných pólů ke kladnému pólu vybitého akumulátoru a druhý konec ke kladnému pólu pomocného akumulátoru.
Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Nepřipojujte propojovací kabel záporného pólu k žádné další části vozidla. Použijte kostřicí bod.

  1. Připojte jeden konec propojovacího kabelu záporných pólů k zápornému pólu pomocného akumulátoru nebo ke vhodnému kostřicímu bodu a druhý konec ke kostřicímu bodu vozidla.
Startování motoru
  1. Spusťte motor vozidla s pomocným akumulátorem a udržujte otáčky motoru v rozmezí 2 000 až 3 000 ot./min.
  1. Nastartujte motor vozidla s vybitým akumulátorem.
  1. Po spuštění motoru ho nechte tři minuty běžet před odpojením propojovacích kabelů.
Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí, než v jakém byly připojeny.
Poznámka:   Před odpojením propojovacích kabelů nezapínejte světlomety. Napěťová špička by mohla zničit žárovky.