POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme za jízdy nepoužívat žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   Z důvodu bezpečnosti jsou některé funkce závislé na rychlosti. Lze je používat, pouze pokud vozidlo stojí.
Tlačítka informačního displeje
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
ATlačítko návratu.
BTlačítko OK.
CTlačítko nabídky.
Tlačítko návratu.
Tlačítko návratu slouží k návratu na předchozí zobrazení nebo k opuštění nabídky.
Tlačítko OK
 Tlačítko OK slouží k výběru.Také jej můžete použít k procházení nabídek.
Tlačítko Nabídky
Stisknutím tlačítka nabídky v hlavní nabídce přejdete do podnabídky. Můžete ho také použít pro návrat na hlavní obrazovku.
Nabídky na informačním displeji
Menu

Položka nabídky  
Trip 1 nebo Trip 2  
MyView
Asistent řidiče
Navigace
Zvuk
Telefon
Nastavení

Podnabídky
Trip 1 a Trip 2

Položka nabídky  
Palubní počítač 1
Pal. počítač 2
Vynulovat jednotlivé hodnoty
Nastavit zobrazení

MyView

Položka nabídky  
Digitální rychloměr
Spotřeba
Palubní počítač/audio
Trenér eko jízdy
Prázdná obrazovka

Driver Assist.

Položka nabídky  
Regulace prokluzu
BLIS
BLIS přívěsu
Pre-collision Assist
Rozpozn. dopravn. značek
Systém udržování pruhu
Bdělost řidiče
Rozjezd do svahu
Upozornění při couvání
Trenér eko jízdy
Stabilita přívěsu
Tempomat
Omezovač rychlosti
Zadní parkovací asist.

Navigation

Položka nabídky  
Domů
Oblíbené cíle
Poslední cíle

Audio

Položka nabídky  
Radio
Zařízení USB.  
Zařízení Bluetooth.  

Phone

Položka nabídky  
Všechny hovory
Příchozí hovory
Zmeškané hovory
Odchozí hovory

Settings

Položka nabídky  
Informace
Displej
Asistent řidiče
Nastavení vozidla
Údržba vozidla
Klíč MyKey