Na informačním displeji můžete vynulovat hodnoty zaznamenávané palubním počítačem nebo upravit jejich zobrazení.   Viz   Informační displeje
Vynulování hodnot palubního počítače
Přejděte k následující položce hlavní nabídky.

Položka nabídky   Činnost  
Palubní počítač 1
Podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.  
Palubní počítač 2
Podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.  

Případně můžete vynulovat jednotlivé hodnoty cesty samostatně.

Položka nabídky   Činnost  
Palubní počítač 1
Stiskněte tlačítko Menu.  
Palubní počítač 2
Stiskněte tlačítko Menu.  
Vynulovat jednotlivé hodnoty
Stiskněte tlačítko OK.  
Vynul. měřič ujeté vzdálen.
Podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.  
Vynulovat dobu jízdy
Podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.  
Vynulovat průměr. spotřebu
Podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.  
Vynulovat průměrnou rychlost
Podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.  

Přizpůsobení
Přejděte k následující položce hlavní nabídky.

Položka nabídky   Činnost  
Palubní počítač 1
Stiskněte tlačítko Menu.  
Palubní počítač 2
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavit zobrazení
Stiskněte tlačítko OK.  
Měřič ujeté vzdálenosti
Stiskněte tlačítko OK.  
Doba jízdy
Stiskněte tlačítko OK.  
Průměrná spotřeba paliva
Stiskněte tlačítko OK.  
Průměrná rychlost
Stiskněte tlačítko OK.  
Dojezdová vzdálenost
Stiskněte tlačítko OK.  
Okamžitá spotřeba paliva
Stiskněte tlačítko OK.  

Poznámka:   Zobrazit lze nanejvýš čtyři hodnoty.
Denní počitadlo kilometrů
Zaznamenává celkovou vzdálenost ujetou od posledního vynulování hodnoty.
Doba jízdy
Zaznamenává celkový čas jízdy od posledního vynulování hodnoty.
Průměrná spotřeba paliva
Udává průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování hodnoty.
Průměrná rychlost
Udává průměrnou rychlost vozidla od posledního vynulování hodnoty.
Vzdálenost do vyčerpání paliva
Udává přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo může ujet se zbývající zásobou paliva v palivové nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.
Aktuální spotřeba paliva
Udává aktuální spotřebu paliva.