Jazyk

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Displej
Stiskněte tlačítko OK.  
Jazyk
Stiskněte tlačítko OK.Zvolte příslušné nastavení.  

Jedn. měření

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Displej
Stiskněte tlačítko OK.  
Měrná jednotka
Stiskněte tlačítko OK.Zvolte příslušné nastavení.  

Jednotky teploty

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Displej
Stiskněte tlačítko OK.  
Jednotka teploty
Stiskněte tlačítko OK.Zvolte příslušné nastavení.  

Jednotky tlaku v pneumatikách (je-li ve výbavě)

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Displej
Stiskněte tlačítko OK.  
Tlak pneumatiky
Stiskněte tlačítko OK.Zvolte příslušné nastavení.  

Akustické signály

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Zvuková upozornění
Stiskněte tlačítko OK.  
Parkovací místo nalezeno
Stiskněte tlačítko OK.  
Informace
Stiskněte tlačítko OK.