Systém je konstruován tak, aby podporoval správné řidičské návyky prostřednictvím klíčů, do nichž jste naprogramovali některá omezení.