Všechny klíče MyKey můžete naprogramovat na shodné nastavení.
Hlavním klíčem zapněte zapalování.
Chcete-li naprogramovat klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
MyKey
Stiskněte tlačítko OK.  
Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko OK.  
Nakonfigurujte nastavení.  
Vypněte zapalování.