Zapněte zapalování.
Chcete-li zjistit údaje o ujeté vzdálenosti pomocí klíče MyKey, nebo počet hlavních klíčů a klíčů MyKey vytvořených pro vozidlo, použijte ovládací prvky informačního displeje na volantu, jimiž zvolíte následující:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
MyKey
Stiskněte tlačítko OK.  
Info klíče MyKey
Stiskněte tlačítko OK.