Co je to hlavní klíč?
Proč nemohu vytvořit klíč MyKey?
  • Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
  • Klíč použitý k zapnutí zapalování je jediný hlavní klíč. Vždy musí být naprogramován alespoň jeden hlavní klíč.
Proč nemohu naprogramovat klíč MyKey?
  • Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
  • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey
Proč nemohu vymazat klíče MyKey?
  • Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
  • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey
Proč se nezaznamenává vzdálenost ujetá s klíčem MyKey?
  • Klíč použitý ke spuštění motoru není hlavní klíč.
  • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey
  • Klíče MyKey byly odstraněny.