Mustang Rychlý průvodce

Tato verze příručky pro uživatele obsahuje nejnovější informace, které se mohou lišit od její tištěné verze, již jste obdrželi s vozidlem. Také může obsahovat informace, které se vozidla netýkají nebo které popisují fungování, jež se liší od skutečného fungování vozidla. Jako hlavní zdroj informací o vozidle považujte příručku pro uživatele, kterou jste obdrželi s vozidlem.
V této příručce vás seznámíme s některými funkcemi vašeho vozidla.Jsou v ní uvedeny pouze základní pokyny, a není tudíž náhradou za příručku majitele vozidla.

Copyright © 2021 Ford Motor Company

Ok