2018 Ranger Návod k obsluze pro vlastníky

Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné.Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy bez předchozího upozornění a bez vzniku jakýchkoli závazků.Bez předchozího písemného povolení společnosti je zakázáno reprodukovat jakoukoli část této publikace, ukládat ji ve vyhledávacím systému, překládat ji do jiného jazyka nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky.Společnost neodpovídá za chyby a tiskové výpadky.

Copyright © 2020 Ford Motor Company

Přídavné zásuvky

Vypínatelný pohon všech kol

Regulace prokluzu kol (If Equipped)

Řízení stability (If Equipped)

Kontrola rychlosti systému prudkého klesání

Tísňové vybavení

Ok