Ford Logo

Mondeo Instruktionsbog

Denne visning af instruktionsbogen indeholder de nyeste informationer, som kan afvige en smule fra den trykte instruktionsbog, der oprindeligt fulgte med bilen. Den kan også beskrive indhold, som ikke vedrører din bil, eller som fungerer anderledes på din bil. Anvend den trykte instruktionsbog, der oprindeligt fulgte med din bil, som den primære kilde for informationer om din bil.
Oplysningerne i denne publikation var korrekte på udgivelsestidspunktet.For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt at ændre specifikationer, design eller udstyr uden varsel og uden forpligtelser.Ingen del af denne publikation må gengives, udsendes, lagres i et lagringssystem eller oversættes til andre sprog i nogen form eller på nogen måde uden vores skriftlige tilladelse.Der tages forbehold for fejl og udeladelser.

Copyright © 2023 Ford Motor Company

Ok