POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování.
POZOR   POZOR:  Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout.
POZOR   POZOR:  Xenonové výbojky nechte vyměnit řádně vyškoleným technikem. Je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se skla žárovky.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze žárovky správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek

Poznámka:   Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Světlomet
Poznámka:   Demontujte kryty, abyste získali přístup k žárovkám.
Image Shown Without Description
ASměrová světla
BSvětlomety - dálková světla
CTlumené světlo světlometu
DSvětlomet do zatáčky
Směrové světlo
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Image Shown Without Description
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Světlomety - dálková světla
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Image Shown Without Description
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Tlumené světlo světlometu
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Image Shown Without Description
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Světlomet do zatáčky
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Image Shown Without Description
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Denní jízdní osvětlení
Poznámka:   Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na prodejce.
Image Shown Without Description
Boční ukazatel směru
Image Shown Without Description
 1. Opatrně demontujte boční ukazatel.
Image Shown Without Description
 1. Vyjměte držák žárovky.
 1. Vyměňte žárovku.
Přibližovací světlo
Poznámka:   Natočte sklo zrcátka co nejvíce dovnitř.
Image Shown Without Description
 1. Vložte do mezery mezi lemem zrcátka a jeho sklem šroubovák a uvolněte kovovou upevňovací sponu.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.
Přední mlhové světlo a boční světlo (S-MAX)
 1. Demontujte světlomet, abyste získali přístup k mlhovému světlu.   Viz   Demontování světlometu
Image Shown Without Description
 1. Odpojte elektrický konektor.
Poznámka:   Žárovku přední mlhové svítilny nelze oddělit od držáku žárovky.
 1. Otočte držákem žárovky mlhové svítilny proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otočte držákem žárovky boční svítilny proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Demontujte žárovku boční svítilny.
Přední mlhové světlo a boční světlo (Galaxy)
Image Shown Without Description
 1. Odšroubujte šroub.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Odpojte elektrický konektor mlhové svítilny.
Poznámka:   Žárovku přední mlhové svítilny nelze oddělit od držáku žárovky.
 1. Otočte držákem žárovky mlhové svítilny proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Image Shown Without Description
 1. Otočte držákem žárovky boční svítilny proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Demontujte žárovku boční svítilny.
Koncové svítilny (S-MAX)
Směrové, koncové a brzdové světlo
Poznámka:   Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na prodejce.
Image Shown Without Description
Zpětná, koncová a mlhová svítilna
Image Shown Without Description
 1. Demontujte panel obložení.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte křídlové matice.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte šrouby.
 1. Vyjměte držák žárovky.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Koncové světlo (Galaxy)
Směrové, koncové a brzdové světlo
Image Shown Without Description
 1. Demontujte panel obložení.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte křídlové matice.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Image Shown Without Description
Poznámka:   U některých vozidel se jedná o koncová světla LED. Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na prodejce.
 1. Odšroubujte šroub.
 1. Vyjměte držák žárovky.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Zpětná, koncová a mlhová svítilna
Image Shown Without Description
 1. Demontujte panel obložení.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte křídlové matice.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Image Shown Without Description
 1. Odšroubujte šroub.
 1. Vyjměte držák žárovky.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Přídavné horní brzdové světlo
Poznámka:   Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na prodejce.
Osvětlení registrační značky
Image Shown Without Description
 1. Opatrně uvolněte pružnou příchytku.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Otočte žárovkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Vnitřní osvětlení
Vozidla se světly LED
Poznámka:   Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na prodejce.
Vozidla bez snímačů interiéru
Image Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte čočky.
 1. Vyjměte čočku.
 1. Vyměňte žárovku.
Vozidla se snímači interiéru
Image Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte čočky.
 1. Vyjměte čočku.
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilny na čtení
Vozidla bez snímačů interiéru
Image Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte čočky.
 1. Vyjměte čočku.
 1. Vyměňte žárovku.
Vozidla se snímači interiéru
Image Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Image Shown Without Description
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilna zrcátka ve sluneční cloně
Image Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.
Světlo zavazadlového prostoru a koncové světlo
Image Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.