Centrální zamykání
Dveře můžete centrálně zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny zavřeny.
Poznámka:   Dveře řidiče je možné odemknout pouze pomocí klíče. Tato možnost musí být použita v případě, že nefunguje dálkový ovladač nebo bezklíčové ovládání.
Poznámka:   Centrální zamykání zamyká a odemyká i víko uzávěru plnicího hrdla paliva.
Dvojité uzamknutí
POZOR   POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla osoby nebo zvířata. Pokud dveře dvojitě zamknete, nebudete je schopni zevnitř odemknout.

Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř. Dveře můžete dvojitě zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny zavřeny.
Potvrzení zamknutí a odemknutí
Při odemknutí dveří jednou bliknou směrová světla.
Při zamknutí dveří dvakrát zablikají směrová světla.
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno dvojitým zamykáním, zablikají ukazatele směru dvakrát pouze při aktivaci dvojitého uzamčení.
Zamykání a odemykání dveří klíčem
Chcete-li dveře zamknout, otočte klíčkem směrem k přední části vozidla. Jestliže chcete dveře odemknout, otočte klíčkem k zádi vozidla.
Dvojité zamykání dveří klíčem
Pro dvojité zamknutí dveří otočte klíčem do polohy zamykání dvakrát během tří sekund.
Zamykání a odemykání dveří a víka zavazadlového prostoru pomocí dálkového ovladače
Missing Image
AOdemknout
BZamknout
COdemknout víko zavazadlového prostoru
Dvojité uzamčení dveří a víka zavazadlového prostoru pomocí dálkového ovladače
Dvakrát během tří sekund stiskněte tlačítko B.
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Dveře řidiče
Missing Image
AZamknout všechny dveře
BOdemknout všechny dveře
Přední a zadní dveře na straně spolujezdce
Missing Image
Pro individuální zamknutí předních a zadních dveří na straně spolujezdce stiskněte tlačítko a při opuštění vozidla zavřete dveře.
Víko zavazadlového prostoru
Otevření víka zavazadlového prostoru pomocí dálkového ovladače
Během tří sekund dvakrát stiskněte tlačítko C na dálkovém ovladači.
Zavírání víka zavazadlového prostoru
Missing Image
Zevnitř víka zavazadlového prostoru je pro usnadnění zavírání integrováno vystouplé madlo.
Automatické opětovné uzamknutí
Dveře se automaticky znovu zamknou, pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním. Dveře se zamknou a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Přeprogramování funkce odemykání
Odemykací funkci je možné přeprogramovat tak, že se odemknou všechny dveře nebo že se odemknou pouze dveře řidiče a víko zavazadlového prostoru. Viz  Programming the remote control .