Rozvodná skříňka baterie v motorovém prostoru
Missing Image
Rozvodná skříňka v prostoru pro cestující
  1. Odšroubujte šrouby v panelu obložení přístrojové desky pod odkládací přihrádkou a odsuňte panel obložení dolů.
  1. Uvolněte šrouby.
  1. Spusťte rozvodnou pojistkovou skříňku dolů a přitáhněte ji k sobě.
Instalaci proveďte obráceným postupem.