Blahopřejeme vám ke koupi nového vozidla Ford. Věnujte prosím trochu času přečtení této příručky a další literatury pro majitele vozidla, abyste se se svým vozidlem dobře seznámili. Čím víc o svém vozidle budete vědět, tím vyšší bude bezpečnost a hospodárnost provozu a vaše potěšení z jízdy.
Uživatelská příručka popisuje všechny výbavy a modelové varianty dostupné ve všech evropských státech, tudíž některé popisované věci se nemusí vztahovat přímo k vašemu vozidlu. Vzhledem k tiskovým lhůtám v ní navíc mohou být popsány věci, které zatím ještě nejsou dostupné.
Pravidelný servis vašeho vozidla pomáhá udržovat vozidlo nejen způsobilé k provozu, ale udržuje i jeho hodnotu pro případný další prodej. Síť více než 7 000 autorizovaných dealerů Ford v celé Evropě vám může profesionálně pomoci.
Jejich speciálně vyškolený personál je pro řádné a odborné provádění servisu vašeho vozidla nejlépe kvalifikován. Je také vybaven širokou škálou vysoce specializovaných nástrojů a zařízení vyvinutých pro provádění servisu vozidel Ford.
Poznámka:   Při případném dalším prodeji nezapomeňte předat i uživatelskou příručku. Je nedělitelnou součástí vozidla.
FordFocusC-MAX dostal jak schválení TÜV, akreditované mezinárodní zkušebny, tak i ocenění ‘homologační pečetí’ od Britské alergologické nadace za své protialergické vlastnosti.
Missing Image
Všechny materiály použité při výrobě interiéru tohoto vozidla splňují přísné požadavky seznamu kritérií TÜV TOXPROOF pro interiéry vozidel od firmy TÜV Produkt und Umwelt GmbH a jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko vzniku alergických reakcí.
Před alergeny obsaženými ve vnějším vzduchu cestující navíc chrání účinný pylový filtr.
Missing Image
Britská alergologická nadace (British Allergy Foundation - BAF) předpokládá, že tyto výrobky mohou při řádném používání snižovat míru vystavení účinkům chrómu, niklu, latexu, travních pylů a jiných senzibilizujících látek a těkavých organických složek.
Z vyhodnocení provedených nadací BAF vyplývá, že alergické příznaky jednotlivce nutně poleví. Posudek nadace BAF platí pouze pro uvedené výrobky a alergeny.
Vystavení účinkům alergenů může být nebezpečné. Domníváte-li se, že zřejmě trpíte alergií, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.
Homologační pečeť Britské alergologické nadace je ochrannou známkou registrovanou v Evropské unii.
Potřebujete-li další informace, obraťte se na TÜV na adrese www.tuvdotcom.com/pi/web/index. xml nebo na Britskou alergologickou nadaci (reg. č. charitativní organizace 1094231) na adrese www.allergyuk.org nebo zavolejte do Británie na jejich linku pomoci (pouze anglicky) 44-(0)-1322-619864.