Airbagy
POZOR   POZOR:  Přední část vozidla nijak neupravujte, protože by to mohlo nepříznivě ovlivnit odpalování airbagů.

Poznámka:   Při nafukování airbagu je slyšet hlasitý třesk a může být vidět obláček neškodného prachu.
Systém airbagů se skládá z následujícího:
  • jednostupňové nafukovací nylonové vaky (airbagy) s vyvíječi plynu
  • boční airbagy
  • stropní airbagy
  • předepínače bezpečnostních pásů
  • upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás,
  • snímače nárazu
  • varovná kontrolka na přístrojové desce
  • spínačem deaktivace airbagu,
  • kontrolka deaktivace airbagu na přístrojové desce
  • elektronická řídicí a diagnostická jednotka
Missing Image
POZOR   POZOR:  Opravy potahů předních sedadel, snímačů připevněných k sedadlům a obložení stropu by měli provádět jen řádně vyškolení technici. V případě nechtěného odpálení bočních airbagů může dojít ke zranění.
POZOR   POZOR:  Neblokujte, nezahrazujte ani nezakrývejte airbag, protože tím můžete zabránit správnému odpálení. Nezastrkávejte žádné ostré předměty do míst, kde jsou namontovány airbagy. Mohlo by dojít k poškození airbagů.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte potahy na sedačky, pokud nejsou speciálně navrženy pro použití na sedačkách vybavených bočními airbagy. Tyto potahy sedadel musí být instalovány řádně vyškolenými techniky.

Missing Image
POZOR   POZOR:  Používejte vždy bezpečnostní pásy a udržujte dostatečnou vzdálenost mezi řidičem a volantem. Pouze v případě, že je bezpečnostní pás řádně zapnut, udrží tělo v poloze, ve které je dosaženo optimální účinnosti airbagu. Při odpálení airbagu existuje riziko vzniku poranění.

Sedadlo a opěradlo musí být pro optimální účinnost airbagu řádně nastaveno.   Viz   Sezení ve správné poloze
Toto je ideální poloha sezení pro řidiče i spolujezdce vpředu, která pomáhá snižovat nebezpečí zranění vyvolané sezením příliš blízko nafukujícího se airbagu.
Missing Image
Přední airbagy se aktivují při větších srážkách, které jsou buď čelní nebo do úhlu 30 stupňů zleva nebo zprava. Airbagy se nafouknou během několika tisícin sekundy. Při dotyku s těly cestujících vpředu se začnou vyfukovat a tlumí tak dopředný pohyb jejich těl.
Missing Image
Při menších nárazech a při převrhnutí nebo zadních a bočních nárazech se systém předních airbagů neaktivuje.
Missing Image
POZOR   POZOR:  Opravy volantu, sloupku řízení a systému airbagů smí provádět pouze řádně vyškolení kvalifikovaní technici.
POZOR   POZOR:  Prostor před airbagem udržujte vždy volný. Do tohoto prostoru nebo nad něj nikdy nic neupevňujte.

Tato místa se vždy otírají pouze navlhčeným hadříkem, nikdy ne mokrým.
Boční airbagy
Missing Image
Štítek na opěradle upozorňuje, že jsou zde namontovány boční airbagy. Boční airbagy jsou namontovány na boku opěradel předních sedadel. V případě prudkého příčného nárazu se nafoukne airbag na straně zasažené nárazem.
Tento airbag se nafoukne mezi panelem dveří a cestujícím. Jakmile se tělo cestujícího dotkne airbagu, vak se začne vypouštět a tlumí tak náraz.
Boční airbagy se neaktivují při menších bočních nárazech ani při čelních nebo zadních nárazech.
Stropní airbagy
Missing Image
Vylisované značky na obložení sloupku A a B označují, že jsou nainstalovány stropní airbagy. Stropní airbagy jsou namontovány nad předními a zadními bočními okny v obložení střechy. V případě vážné boční srážky se airbag na straně postižené kolizí nafoukne.
Stropní airbagy se neaktivují při menších bočních srážkách, ani při předních nebo zadních nárazech.
Bezpečnostní pásy
POZOR   POZOR:  Používejte vždy bezpečnostní pásy.
POZOR   POZOR:  Bezpečnostní pás nikdy nepoužívejte pro více než jednu osobu.
POZOR   POZOR:  Vyvarujte se nošení tlustých oděvů.
POZOR   POZOR:  Bezpečnostní pás by měl pevně obepínat tělo.

Předepínače bezpečnostních pásů
Missing Image
POZOR   POZOR:  Předepínače pásů se nesmí demontovat. Jestliže se předepínače aktivují při nehodě, musí se vyměnit. Servis a výměnu předepínačů pásů po aktivaci při nehodě si nechte provádět speciálně vyškoleným personálem.

Zádržný systém s předepínači pásů na předních sedadlech pomáhá snižovat nebezpečí vážných zranění při větším čelním nárazu. Při vážné srážce se bezpečnostní pásy předepnou, aby se zmenšila volnost pásu. Předepínač bezpečnostního pásu je zařízení, které odstraňuje nadměrnou vůli bezpečnostního pásu. Když se předepínač zaktivuje, bederní a ramenní popruh se napne.
Předepínače pásů se nespustí při bočním, zadním nebo mírném předním nárazu.