Missing Image
Pro nastavení výšky se stiskne aretační tlačítko na zařízení pro nastavení výšky a čep se posune tak, aby pás vedl středem ramene.
Mírným nadzvednutím klouzátka při stlačování uvolňovacího tlačítka se usnadňuje uvolnění uzamykacího mechanismu.