Pokud se dosah vysílače v dálkovém ovládání výrazně sníží, je nutné vyměnit baterii (typ 3V CR 2032).
Dálkové ovládání typ 1
Nejprve stiskněte tlačítko, aby se otevřel list klíče.
Pasivní klíč
Vyjměte náhradní klíč.
Otvírání pouzdra
Dálkové ovládání typ 1
Missing Image
  • Vložte šroubovák co nejdále do otvoru na boku dálkového ovládání a pro uvolnění pouzdra od klíče jej zatlačte směrem ke klíči.
Missing Image
  • Vložte šroubovák do otvoru na boku pouzdra a zakruťte jím, aby se pouzdro začalo otvírat.
Dálkové ovládání typ 1 a pasivní klíč
Missing Image
ADálkové ovládání
BPasivní klíč
  • Vložte šroubovák do otvoru na přední straně pouzdra a zakruťte jím, aby se pouzdro zcela otevřelo. Dbejte na to, abyste neztratili kroužek klíče.
Dálkové ovládání typ 2
Missing Image
  • Pomocí šroubováku opatrně oddělte jednotku vysílače od klíče ve vybrání na zadní straně.
  • Otevřete jednotku vysílače oddálením upevňovacích svorek na bocích plochým šroubovákem.
Výměna baterie
Missing Image
ATyp 1
BTyp 2
CPasivní klíč
  • Vložte šroubovák do otvoru označeného šipkou a opatrně vypačte baterii. Dbejte na to, abyste se nedotýkali kontaktů baterie nebo desky plošných spojů.
  • Vložte baterii. Kladný pól autobaterie (označený +) musí u typu 1 a pasivního klíče směřovat dolů a nahoru u typu 2.
Zpětná montáž pouzdra
Přitlačte obě poloviny pouzdra k sobě.
Dálkové ovládání typ 1
Nasaďte list klíče na pouzdro, až zapadne.
Dálkové ovládání typ 2
Nasaďte jednotku vysílače zpět na klíč.
Pasivní klíč
Zasuňte list náhradního klíče zpět do pasivního klíče, až zaklapne.