Všeobecné informace
POZOR   POZOR:  Pokud je klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, nemusí být systém bezklíčového ovládání funkční.

Poznámka:   Jestliže se zatáhne za kliky dveří opakovaně během krátké doby, aniž by byl přítomen platný pasivní klíč, bude systém na 30 sekund vyřazen z provozu.
Systém bezklíčového ovládání nebude funkční v případě, že:
  • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
  • Je vybitá baterie pasivního klíče.
Poznámka:   Pokud systém bezklíčového ovládání nefunguje, budete nuceni pro odemčení a uzamčení vozidla použít list klíče.
Bezklíčový systém umožňuje řidiči ovládat vozidlo bez použití klíčku či dálkového ovládání.
Missing Image
Pasivní zamykání a odemykání vyžaduje umístění platného pasivního klíče do jedné ze tří vnějších detekčních oblastí. Ty se nacházejí přibližně jeden a půl metru od klik dveří řidiče a spolujezdce a víka zavazadlového prostoru.
Pasivní klíč
Vozidlo je možné zamknout a odemknout pomocí pasivního klíče. Pasivní klíč lze rovněž použít jako dálkové ovládání.   Viz   Zamykání a odemykání
Zamykání vozidla
POZOR   POZOR:  Vozidlo se nezamyká automaticky. Nestiskne-li se žádné uzamykací tlačítko, vozidlo zůstane odemknuto.

Missing ImageMissing Image
Zamykací tlačítka jsou umístěna na každých předních dveřích a na víku zavazadlového prostoru.
Aktivace centrálního zamykání a alarmu:
  • Jednou stiskněte tlačítko zamykání.
Aktivace dvojitého zamykání, alarmu a snímačů interiéru:
  • Dvakrát během tří sekund stiskněte tlačítko zamykání.
Poznámka:   Po provedení aktivace zůstane vozidlo po dobu přibližně tří sekund uzamčeno. To vám umožní přesvědčit se o uzamknutí vozidla zatáhnutím za kliku. Po uplynutí doby zpoždění je možno dveře opět otevřít, pokud je pasivní klíč v příslušné oblasti detekce.
Víko zavazadlového prostoru
Poznámka:   V případě, že se pasivní klíč nachází v zavazadlovém prostoru, nebude možno víko zavazadlového prostoru zavřít a bude odskakovat zpátky nahoru.
Poznámka:   Je-li v detekční oblasti víka zavazadlového prostoru druhý platný pasivní klíč, zavazadlový prostor je možno zavřít.
Odmykání vozidla
Poznámka:   Pokud bylo vozidlo uzamčeno déle než tři dny, přejde systém do úsporného režimu. Tím se sníží vybíjení autobaterie vozidla. Je-li vozidlo odemknuto v tomto režimu, reakční doba může být mírně delší než normálně. Jedním odemknutím vozidla se režim úspory energie deaktivuje.
Missing Image
Zatáhněte za některou z klik dveří nebo za rukojeť víka zavazadlového prostoru.
Poznámka:   V dosahu detekce těchto dveří musí být platný pasivní klíč.
Jedno dlouhé bliknutí směrovými světly potvrdí, že byly odemknuty všechny dveře včetně víka zavazadlového prostoru a klapky plnicího hrdla palivové nádrže a že byl deaktivován alarm.
Odemknutí pouze dveří řidiče
Je-li funkce odemykání přeprogramovaná tak, aby se odemkly pouze dveře řidiče (  Viz   Programování dálkového ovládání.  ), vezměte na vědomí následující:
Jsou-li dveře řidiče prvními dveřmi, které se otevřou, ostatní dveře zůstanou zamknuté. Všechny ostatní dveře lze odemknout zevnitř vozidla použitím tlačítka odemykání vedle kliky dveří řidiče. Dveře je možno odmykat jednotlivě zatáhnutím za vnitřní kliku těchto dveří.
Jsou-li prvními dveřmi, které se otevřou, dveře spolujezdce nebo některé zadní dveře, odemknou se všechny dveře včetně víka zavazadlového prostoru.
Zablokované klíče
Pokud po uzamčení vozidla zůstanou v interiéru nejaké klíče, budou tyto klíče zablokovány.
Zablokované klíče nemohou být použity pro zapnutí zapalování nebo nastartování motoru.
Aby bylo možno tyto klíče opět používat, musí se odblokovat.
Pro odblokování všech vašich pasivních klíčů odemkněte vozidlo pomocí pasivního klíče nebo odemykací funkce dálkového ovladače.
Všechny pasivní klíče budou poté po zapnutí zapalování nebo nastartování vozidla platným klíčem aktivovány.
Zamykání a odemykání dveří pomocí listu klíče
Missing Image
  1. Posuňte uvolňovací jezdec ve směru šipky a palcem vytáhněte list klíče.
  1. Vyjměte list klíče a vložte jej do zámku.