Díky funkci globálního otevírání a zavírání můžete ovládat elektrická okna rovněž při vypnutém zapalování.
Poznámka:   Globální zavírání bude fungovat pouze tehdy, pokud jste pro každé okno nastavili správně paměť. Viz  Electric windows . 
Globální otevření
Missing Image
Chcete-li otevřít všechna okna, stiskněte a přidržte tlačítko odemykání na min. tři sekundy. Chcete-li funkci otevírání ukončit, stiskněte buď tlačítko zamykání nebo znovu tlačítko odemykání.
Globální zavření
Vozidla bez bezklíčového systému
POZOR   POZOR:  Při používání globálního zavírání buďte opatrní. V případě nutnosti ihned stiskněte tlačítko, aby se zavírání zastavilo.

Missing Image
Chcete-li zavřít všechna okna, stiskněte a přidržte tlačítko zamykání na min. tři sekundy. Chcete-li funkci zavírání ukončit, stiskněte znovu kterékoli tlačítko. Během globálního zavírání je rovněž aktivní funkce proti sevření.
Vozidla s bezklíčovým systémem
Missing Image
POZOR   POZOR:  Při používání globálního zavírání buďte opatrní. V nouzovém případě stiskněte pro zastavení funkce tlačítko u kliky dveří řidiče.

Poznámka:   Globální zavírání lze aktivovat tlačítkem u kliky dveří řidiče. Globální otvírání a zavírání lze rovněž aktivovat tlačítky na pasivním klíči.
Chcete-li zavřít všechna okna, stiskněte a přidržte tlačítko u kliky dveří řidiče na min. dvě sekundy. Během globálního zavírání je rovněž aktivní funkce proti sevření.