Bezpečnostní systém proti krádeži je zvenčí možné kdykoliv deaktivovat - i když právě zní poplach - odemknutím vozidla.
Bezpečnostní systém proti krádeži pro zadní výklopné dveře se deaktivuje, jestliže se zadní výklopné dveře odemknou pomocí tlačítka na dálkovém ovladači nebo pasivním klíči. U vozidel s bezklíčovým systémem se deaktivuje, je-li při otvírání zadních výklopných dveří v dosahu jejich detekce pasivní klíč.
Po jejich zavření se poplašné zařízení opět uvede do pohotovosti.
Pouze Británie a Irsko
Pokud odemknete vozidlo pomocí klíče nebo náhradního klíče pro bezklíčový systém, bude po otevření dveří řidiče po dobu 12 sekund znít tón. Během této doby je možné deaktivovat poplašné zařízení.
Vozidla bez bezklíčového systému
Pro deaktivaci poplašného zařízení vložte klíč do zapalování a otočte do polohy II.
Vozidla s bezklíčovým systémem
Poplašné zařízení je možné deaktivovat jedním z následujících způsobů:
  • Pokud je uvnitř vozidla platný pasivní klíč, sešlápněte pedál spojky (manuální převodovka) nebo pedál brzdy (automatická převodovka), stlačte spínač zapalování a otočte jím do polohy II.
  • Do spínače zapalování vložte náhradní klíč, stlačte spínač zapalování a otočte jej do polohy II.
  • Stiskněte odemykací tlačítko na pasivním klíči.