Missing Image
POZOR   POZOR:  Nikdy neseřizujte pedály za jízdy.
POZOR   POZOR:  Používáte-li podlahovou rohožku, mohou se pedály za ni zachytit. V případě používání podlahových rohožek se vždy přesvědčte, je-li dostatek místa pro volný pohyb pedálů.

Stisknutím horní části spínače se pedály přisunou blíže k řidiči.
Stisknutím spodní části spínače se pedály odsunou dále od řidiče.