Missing Image
AJedno setření
BIntervalové stírání nebo automatické stírání
CNormální stírání
DStírání vysokou rychlostí
Intervalové stírání
Missing Image
ADlouhý interval stírání
BIntervalové stírání
CKrátký interval stírání
Automatický systém stěračů
Některé modely bez funkce automatického stírání jsou vybaveny systémem předních stěračů závislým na rychlosti jízdy.
Pokud zpomalíte na rychlost chůze nebo zastavíte, aktuální rychlost stírání se automaticky přepne na další pomalejší rychlost stírání.
Při zvýšení rychlosti jízdy se rychlost stírání vrátí k manuálně zvolenému nastavení.
Přesunutím páčky stěračů v době fungování systému systém vypnete.
Pokud znovu zpomalíte na rychlost chůze nebo zastavíte, systém se znovu zaktivuje.