Missing Image
POZOR   POZOR:  Neuvádějte ostřikovač do chodu na dobu delší než 10 sekund a nikdy jej nezapínejte, je-li nádržka prázdná.

Po dobu stisknutí tlačítka na konci páčky fungují ostřikovače ve spojení se stěrači.
Po uvolnění tlačítka stěrače ještě chvíli stírají.