Missing Image
POZOR   POZOR:  Neuvádějte ostřikovač do chodu na dobu delší než 10 sekund a nikdy jej nezapínejte, je-li nádržka prázdná.

Poznámka:   Z důvodu zabránění příliš rychlému vyprázdnění nádržky kapaliny ostřikovačů nejsou ostřikovače světlometů u některých modelů aktivovány při každém stisknutí tlačítka. Po dobu deseti minut od aktivace se ostřikovače znovu zapnou pouze s každým čtvrtým stisknutím tlačítka.
Ostřikovače světlometů fungují při rozsvíceném vnějším osvětlení a zapnutí ostřikovačů čelního skla. Systém je zásobován z nádržky kapaliny ostřikovačů.