Lišta stěrače čelního skla
Missing Image
Zvedněte rameno stěrače. Nastavte stírátko kolmo k ramenu stěrače. Oddělte stírátko od ramena a vyměňte je.
Lišta stěrače zadního okna
Zvedněte rameno stěrače a stírátko nastavte kolmo k rameni stěrače. Stlačte upevňovací svorku ve směru šipky, odpojte stírátko a stáhněte je z ramena opačným směrem.