Missing Image
Zapnutí a vypnutí se provede stisknutím tlačítka. Spínač výstražných světel nebliká. Výstražnou funkci směrových světel lze používat i při vypnutém zapalování.