POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování.
POZOR   POZOR:  Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout.
POZOR   POZOR:  Xenonové výbojky nechte vyměnit školeným technikem. Je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se skla žárovky.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze žárovky správné specifikace. Viz  Bulb specification chart . 

Poznámka:   Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Přední směrová světla
 1. Demontujte světlomet. Viz  Removing a headlamp . 
Missing Image
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Světlomety - dálková světla
 1. Demontujte světlomet. Viz  Removing a headlamp . 
Missing Image
 1. Sejměte kryt.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte přídržnou sponu.
 1. Vyměňte žárovku.
Tlumené světlo světlometu
 1. Demontujte světlomet. Viz  Removing a headlamp . 
Missing Image
 1. Sejměte kryt.
Missing Image
 1. Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Boční svítilny
 1. Demontujte světlomet. Viz  Removing a headlamp . 
Missing Image
 1. Sejměte kryt.
Missing Image
 1. Stlačte svorky na obou stranách žárovky a vytáhněte ji.
 1. Vyměňte žárovku.
Přední mlhová světla
Missing Image
 1. Vypačte rámeček mlhového světlometu u jeho základny, posuňte rámeček dolů a odejměte jej.
 1. Povolte šrouby a vytáhněte sestavu svítilny.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Vyměňte žárovku.
Boční ukazatele směru
Missing Image
 1. Skloňte zrcátko co nejvíce dolů. Pomocí vhodného nástroje uvolněte upevňovací sponu.
 1. Sejměte kryt.
Missing Image
 1. Pomocí vhodného nástroje uvolněte upevňovací sponu. Vyjměte žárovku a držák žárovky.
 1. Vyměňte žárovku.
Přibližovací svítilny
Missing Image
 1. Natočte sklo zrcátka co nejvíce dovnitř. Pomocí vhodného nástroje uvolněte upevňovací sponu.
Missing Image
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.
Zadní skupinové svítilny
Poznámka:   Desky s LED diodami jsou neopravitelné, v případě jejich selhání se obraťte na svého prodejce.
Třetí brzdové světlo
Poznámka:   Desky s LED diodami jsou neopravitelné, v případě jejich selhání se obraťte na svého prodejce.
Osvětlení registrační značky
Missing Image
 1. Demontujte šrouby.
 1. Vyjměte čočku.
 1. Vyměňte žárovku.
Přední svítilna osvětlení interiéru
Vozidla s obvodovým alarmem
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 1. Vyjměte čočku.
Missing Image
 1. Vyměňte žárovku.
Vozidla s poplašným zařízením první kategorie
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 1. Vyjměte čočku.
Missing Image
 1. Vyměňte žárovku.
Přední čtecí svítilny
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Missing Image
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilny zrcátek ve slunečních clonách
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilna osvětlení zavazadlového prostoru
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.