POZOR   POZOR:  Nemanipulujte s elektricky ovládanými okny, pokud jejich volnému pohybu brání nějaká překážka.

Poznámka:   Stisknete-li spínače několikrát za sebou během krátké doby, může systém přestat na určitou dobu fungovat, aby se zabránilo poškození přehřátím.
Pro ovládání elektricky ovládaných oken zapněte zapalování.
Globální otevírání a zavírání
Díky funkci globálního otevírání a zavírání můžete ovládat elektricky ovládaná okna rovněž při vypnutém zapalování.   Viz   Zámky
Spínače dveří řidiče
Všechna okna můžete ovládat spínači umístěnými na panelu obložení dveří řidiče.
Missing Image
Automatické otevírání a zavírání oken
Stiskněte nebo nadzvedněte spínač do druhé polohy a plně jej uvolněte. Opětným stisknutím nebo nadzvednutím spínače se pohyb okna zastaví.
Bezpečnostní spínač pro zadní okna
Poznámka:   Zadní okna můžete vždy ovládat z dveří řidiče.
Missing Image
Jedním spínačem ve dveřích řidiče se deaktivují spínače elektrického ovládání zadních oken.
Při deaktivaci ovládání zadních oken se spínač u řidiče rozsvítí, zatímco spínače oken v zadních dveřích zhasnou.
Funkce proti sevření
POZOR   POZOR:  Neopatrné zavírání oken může vyřadit ochrannou funkci a způsobit poranění.

Při zjištění překážky v dráze se elektricky ovládaná okna při zavírání automaticky zastaví a mírně se vrátí zpět.
Vyřazení funkce bránění uskřípnutí
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při zavírání okna na třetí pokus se funkce bránění uskřípnutí deaktivuje. Dejte pozor, aby v dráze zavírání okna nebyly žádné překážky.

Pro překonání této ochranné funkce při odporu, např. v zimě, postupujte takto:
 1. Zavřete okno/střešní okno dvakrát až do bodu odporu a nechte je vrátit zpět.
 1. Třikrát uzavřete okno do bodu odporu. Funkce bránění uskřípnutí se deaktivuje a nemůžete okno zavřít automaticky. Okno překoná odpor a můžete je úplně zavřít.
 1. Pokud se okno po třetím pokusu nezavře, nechte je zkontrolovat odborníkem.
Resetování paměti elektricky ovládaných oken
POZOR   POZOR:  Funkce bránění uskřípnutí je deaktivována, dokud neresetujete paměť.

Po odpojení autobaterie musíte paměť resetovat zvlášť pro každé okno:
 1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Znovu nadzvedněte spínač na dobu delší než jedna sekunda.
 1. Zatlačte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Otevřete okno a zkuste je automaticky zavřít.
 1. Pokud se okno automaticky nezavře, nastavte znovu paměť a opakujte postup.