Typ 1
Missing Image
AOtáčkoměr
BUkazatel teploty chladicí kapaliny
CUkazatel paliva
DRychloměr
EInformační displej
Typ 2 a 3
Missing Image
AOtáčkoměr
BUkazatel teploty chladicí kapaliny
CUkazatel paliva
DRychloměr
EInformační displej
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Všechna vozidla
Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při normálních pracovních teplotách se ručička ukazatele pohybuje ve středové oblasti.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.

Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Vypněte motor i zapalování a po vychladnutí motoru zjistěte příčinu přehřátí. Viz  Engine coolant check . 
Ukazatel paliva
Šipka vedle symbolu palivového čerpadla označuje, na které straně vozidla je plnicí hrdlo palivové nádrže.